1
Departaments
Diversos

© INS Vescomtat de Cabrera

 


Adreça i plànol


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Vescomtat de Cabrera

SEU

Plaça Catalunya, núm. 1
17450 HOSTALRIC
Telèfon: 972.864.987
Fax: 972.865.357

Carrer Montseny, sense núm.
17400 BREDA
Telèfon: 637.358.274

  Web nova: agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera
Web antiga: xtec.cat/insvescomtatdecabrera
Facebook: facebook.com/vescomtatdecabrera
C
orreu electrònic: b7006733@xtec.cat

Mapa d'Hostalric i Breda
© Institut Vescomtat de Cabrera · Hostalric