1
Departaments
Diversos

© INS Vescomtat de Cabrera

 


Estada a l'empresa
Els alumnes de batxillerat fan pràctiques laborals


Aquesta matèria optativa del batxillerat s'adreça a aquells alumnes que vulguin prendre contacte per primer cop amb el món laboral i que, en una gran majoria, tinguin intenció de continuar el seu itinerari acadèmic. L'Estada a l'empresa equival a 4 crèdits de lliure elecció i la seva durada és de 140 hores.

Els objectius generals de l'Estada a l'empresa són:

a) Prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
b) Adaptar-se de manera responsable i participativa a les normes de funcionament i a les situacions pròpies del centre de treball.
c) Adquirir informació complementària útil per a enfocar el propi projecte de futur acadèmic i professional.
d) Afrontar amb progressiva autonomia, organització i iniciativa les tasques encomenades.
e) Desenvolupar i treballar aquelles capacitats professionals en les quals l'alumne/a té predisposició i actitud positiva.

Estada a l'empresa: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Estada a l'empresa: XTEC


© Institut Vescomtat de Cabrera · Hostalric