1
Departaments
Diversos

© INS Vescomtat de Cabrera

 


Treball de síntesi
Primer, segon i tercer d'ESO, a les portes de l'estiu


Treball de síntesi 2015-2016
Treball de síntesi 2014-2015
Treball de síntesi 2013-2014
Treball de síntesi 2012-2013
Treball de síntesi 2011-2012
Treball de síntesi 2010-2011
Treball de síntesi 2008-2009, 3r d'ESO
Crèdit de síntesi 2007-2008
Crèdit de síntesi 2006-2007

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinàries on els alumnes haurien de ser capaços de desenvolupar competències bàsiques treballades en les diferents matèries al llarg del curs. Els alumnes han de fer un treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d'ESO.

Durant el treball de síntesi, l’alumne haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, com també cooperació i col·laboració en el treball d’equip.

A 4t d'ESO es profunditza la tasca realitzada durant aquest treball en la matèria Projecte de Recerca.


© Institut Vescomtat de Cabrera · Hostalric