Bibliografia
---
Bibliografia i altres recursos

PROF DR. ARQ. BUENVENTURA BASSEGODA. Nuevo Glosario. Diccionario políglota de la arquitectura. Editores técnicos asociados sa.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Diccionari visual de la construcció.

Revista Impacte. número 81.

Revista Clàxon. número 69 i número 61.

SAPHIL (Fulletó de commemoració dels seus primers 10 anys).

PROGRAMA D’INFORMÀTICA EDUCATIVA. Sinera en disc (edició 1995).

GIRALT SERRÀ, FRANCISCO. Guia industrial 1900.

FERNÀNDEZ, MAGDA; CASAS, JOSEFINA; HERNÀNDEZ, XAVIER; BIBIÀ, JORDI. Vapor Aymerich, Amat i Jover. Punt i Ratlla SL, Serveis editorials o de comunicació.

FERNÀNDEZ, MAGDA. QUADERNS DEL mNATEC. Número Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Terrassa 1996.

DIVERSOS AUTORS. Dossier didàctic Terrassa 100 anys teixint ciutat. Ajuntament de Terrassa.

ARISÓ, ÀNGEL. La transformació del paisatge terrassenc. Xarxa de Biblioteques Soler i Palet de Terrassa.

Fitxes didàctiques d'interès històric-artístic de Terrassa. Transports municipals d'Egara- Ajuntament de Terrassa.

FRIGOLA, RICARD; LLARCH, ENRIC. Viladomiu Nou: Colònia tèxtil. Economia Industrial Editorial Graó. Col·lecció Biblioteca de Classe.

JOSEP Mª MONTANER. L’ofici de l’arquitectura. Universitat Politècnica de Barcelona.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Lèxic de la construcció. Equivalències. Català-Castellà/ Castellà-Català.

BENAUL, JOSEP M.; BERENGUER, FERRAN I ALTRES. Història de Terrassa. Ajuntament de Terrassa, Col·lecció Papers.

BOIX, JOSEP. Tarrasa. 1877-1977. Cien años de urbanismo. Caixa d’Estalvis de Terrassa.

SANTIESTEBAN, ANTONI. Canvi, continuïtat i conflicte. Terrassa fa cent anys. Associació de Mestres Alexandre Galí.

Una ciutat industrial: Terrassa. Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

ESCUDÉ, RAIMON. L’economia terrassenca: 1877- 1977. Caixa d’Estalvis de Terrassa.

RIFÀ, JOSEP I ALTRES. Terrassa Interactiva. BSI Multimedia 1995.

TVT Xemeneies industrials, Terrassa per un tub editat per TVT.

Una ciutat industrial: Terrassa. Col·lecció Quaderns de Didàctica i Difusió. Editat pel mNATEC. Es pot fer la comanda al telèfon 93- 780.67.55 i 319.23.00.


Adreces d'interès

Oficina d’Informació i Turisme de l’Ajuntament de Terrassa. Telèfon: 733.21.61.

Web de l’Ajuntament. http://www.ajterrassa.es

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNATEC). Rambla d’Egara de Terrassa. Telèfon 780.67.55.

Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental II (Terrassa). Consell dels Cent, 146. Telèfon: 735.68.20. E-mail: tlluma@pie.xtec.es

ASSOCIACIÓ DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA I D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA. Butlletí d’arqueologia industrial i de museus de ciència i tècnica.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]