Introducció
---

Vapor Aymerich, Amat i Jover


Vapor Aymerich, Amat i Jover
L’objectiu d’aquest material és mostrar al professorat de secundària un exemple de com utilitzar el patrimoni històric i cultural com a recurs didàctic interdisciplinari a l’Educació Secundària Obligatòria.

La industrialització a Catalunya es va iniciar, com en altres països del nostre entorn, a finals del segle XIX i a principis del segle XX, emprant com a font d’energia l’aigua dels rius i el carbó. L’ús de l’energia tèrmica del carbó primer, i del fuel posteriorment, allà on no es disposava de recursos hidràulics suficients, va donar lloc als vapors, naus industrials on es feia servir la màquina de vapor de Watt com a motor per posar en marxa la maquinària de la fàbrica. La necessitat d’evacuar els fums generats va donar lloc a l’arquitectura de les xemeneies, les quals tenien la funció d’emetre el més amunt possible grans volums de gasos generats en la combustió del carbó o del fuel. Així és com aquests elements arquitectònics van passar a formar part del paisatge urbà, juntament amb el de les bòviles. Avui dia hi ha pobles i ciutats de Catalunya en què és possible trobar encara naus i xemeneies d’aquesta època en bon estat de conservació. Aquest és un patrimoni cultural, de cultura tecnològica, que no cal perdre, i que és el símbol de tota una època històrica de casa nostra.

Des d’aquest punt de vista, donar a conèixer aquest patrimoni de forma lúdica i atractiva, és un objectiu que s’hauria de fer força present en la dinamització de les activitats culturals d’un centre.

L’arqueologia industrial és una font de recursos molt gran per realitzar activitats interdisciplinàries, en les quals intervenen continguts de les àrees de Tecnologia, Ciències de la naturalesa, Ciències socials i Educació visual i plàstica. El treball conjunt dóna una dimensió més àmplia, més completa i integrada a la forma de treballar i d’aprendre. Per tant, cal tenir presents aquests recursos i metodologies de treball a l’hora de planificar les activitats didàctiques en aquestes àrees.Descripció del material

Aquest material s’adreça bàsicament a l’etapa d’ensenyament secundari i pot usar-se a qualsevol nivell.

El material està format per un recull de 10 fitxes de diferents vapors o bòviles de la ciutat de Terrassa, de les quals es conserva encara en bones condicions la xemeneia. Per a cada una es disposa de la informació arquitectònica de la xemeneia, les dades sobre l’activitat de l’empresa, la seva ubicació, el dibuix de la xemeneia en format DXF, DWG, GIF i la fotografia de la fàbrica en format JPG.

DISC
629 Kb

D’una de les xemeneies es proposen quatre activitats didàctiques que exemplifiquen què i com es pot treballar, a partir d’aquests materials, el patrimoni industrial d’una ciutat.

---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]