Propostes didàctiques
---
Mesures i acotació sobre el dibuix de la xemeneia
En aquesta activitat es proposa realitzar una activitat de dibuix tècnic fonamentat en la introducció de les cotes que defineixen les dimensions de la xemeneia. La inserció de les cotes es pot fer sobre una impressió a escala del dibuix i sobre el dibuix directament, emprant l’editor de dibuix tècnic.

Procés tèxtil de la llana
En aquesta activitat es proposa de fer un estudi del funcionament d’un vapor dedicat a la indústria tèxtil. L’eix principal d’aquesta activitat és la visita al Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya amb seu a Terrassa (antigament el Vapor Aymerich Amat i Jover).

Maqueta de la xemeneia amb un retallable en cartolina
En aquesta activitat es construeix una maqueta a partir d’un retallable, en paper o en cartolina. Aquest retallable s’obté mitjançant el desenvolupament de les figures geomètriques de què es composa el conjunt en un pla.

Alçada d’una xemeneia
L’objectiu d’aquesta activitat és mesurar l’alçada d’una xemeneia mitjançant la seva ombra.Suggeriments d'altres activitats

Construcció de la maqueta amb materials sòlids, emprant les màquines-eina
La proposta de realització d’una maqueta amb materials sòlids implica el treball amb materials com fusta, plàstic o niló, per als quals cal emprar eines com el torn de control numèric, l’emmotlladora o la plegadora. Aquesta activitat de construcció també es pot plantejar amb l’ús de termoplàstics amb els quals construir les formes de la xemeneia.

Fer un recorregut per les diferents xemeneies de la ciutat i situar-les en un plànol.

Fer un mural amb les característiques més importants de cada xemeneia: any, temps d’utilització, mides, etc.

Desenvolupar una activitat similar a l’activitat 2 -el procés tèxtil de la llana- però aplicat a les bòviles i llur relació amb les xemeneies.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]