Procés tèxtil de la llana
---
En aquesta activitat es proposa de fer un estudi del funcionament d'un vapor dedicat a la indústria tèxtil. L'eix principal d'aquesta activitat és la visita al Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya, amb seu a Terrassa.

El procés tèxtil de la llana començava obtenint la matèria primera esquilant els bens. La llana es rentava i es preparava per a ser transportada a les fàbriques. Les bales de llana s'obrien i es posaven a punt per al procés següent, que era la filatura. Mitjançant aquest procés s'obtenien dos tipus de llana: la llana cardada i la llana pentinada, segons si eren fibres curtes o fibres llargues de llana, respectivament. A continuació, les màquines de filar feien el filat de les metxes de llana i s'enrotllaven en els fusos. El fils dels fusos s'enrotllaven en madeixes que es podien tintar, després passaven a les màquines de rodets i a les de bitlles, d'on sortien els rodets per a l'ordidor i les bitlles per a la llançadora.

Per a fer el tissatge s'entrecreuaven i lligaven dues sèries de fils, l'ordit i la trama, mitjançant el lliç i la llançadora, donant lloc a les peces de tela.

Finalment es feien els processos d'acabats tèxtils: l'aprest, tint, repassat, plegat, etc.


Propostes per a l'alumnat

Obtenció de teixits de llana a principis de segle XX

1. Cerqueu informació del procés per a obtenir teixit de llana.

2. Cerqueu el significat de les paraules següents:
Esquilada
Carda
Pentinadora
Continua de filar
Màquina d'aspiar
Màquina de fer cons
Màquina de fer rodets
Ordidor
Màquina de fer bitlles
Llançadora
Teler
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]