Mesures i acotació sobre el dibuix de la xemeneia
---
La primera activitat es basarà en realitzar una sortida a una indústria, plaça, o a un museu on hi hagi una xemeneia. Nosaltres hem escollit, com a mostra, la fàbrica Aymerich Amat i Jover, seu actual del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya -mNATEC de Terrassa. Aquesta visita es pot completar amb altres propostes didàctiques, tenint en compte la gran quantitat de recursos de què disposa.


Breu explicació d'una indústria de principis de segle: els vapors

Un espai important d'aquestes indústries era el lloc on es generava l'energia. Amb l'aparició de les primeres màquines de vapor i la seva utilització en el món industrial, van generar un tipus d'edificis industrials, els quals van rebre el nom de VAPORS.

Tots els vapors tenien zones ben diferenciades: una d'elles era on es produïa l'energia i una altra zona on s'aprofitava aquesta energia per a realitzar l'activitat industrial pròpiament dita. En aquesta fàbrica que ara ocupa el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya -mNATEC es realitzava el procés tèxtil de la llana.

Per tant, segons l'ús que es feia de la indústria, les zones més importants que s'hi podien trobar eren:

Les carboneres
La caldera
La màquina de vapor
La nau de producció
Les oficines
La xemeneia
Els dipòsits

A continuació fem una descripció de les característiques d'una xemeneia.

Xemeneia del Vapor Aymerich, Amat i Jover La xemeneia
El cicle de vapor s’iniciava a les calderes; per mitjà de la combustió del carbó s’escalfava aigua fins a transformar-la en vapor, aquest anava a la màquina de vapor, que transformava l’energia del vapor en energia mecànica.

La combustió del carbó per a escalfar aquesta aigua produïa cendres i fums, residus que s’eliminaven de forma diferent. Les cendres s’extreien de forma periòdica de l’interior de la caldera. Els fums sortien per la xemeneia. Les xemeneies de gran alçada afavorien el tiratge i facilitaven l’extracció de fums.

El fum calent pujava creant un corrent d’aire natural que arrossegava els fums de l’interior del fornal.

Les xemeneies podien ser construïdes de formes diverses, però la forma més repetida és la cilíndrica, perquè resisteix millor el vent i són de molta eficàcia.

La xemeneia del Vapor Aymerich, Amat i Jover està formada per una base octogonal, un tub i un acabament amb motllura i la seva alçada màxima és d’uns 42 metres.


Propostes per a l'alumnat

Activitats a realitzar durant la visita al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya -mNATEC
 1. L’alumnat haurà de fer un croquis en alçat de la xemeneia i haurà de deduir la planta, intentant determinar la forma d’aquesta. Les mesures es prendran amb una cinta mètrica.

 2. Dades per al càlcul posterior de l’alçada de la xemeneia.
  Mesureu amb cinta mètrica l’ombra que fa un regle en posar-lo en posició vertical. Ara mesureu l’ombra de la xemeneia. Anoteu les dades en els espais següents:
  Ombra del regle =
  Llargada del regle =
  Ombra de la xemeneia =
  A l’activitat 4 trobareu especificat el procés de càlcul de l’alçada.

 3. Amb quin tipus de material està construïda la xemeneia?

 4. Per què servien els anells que envoltaven el fust?

 5. El parallamps era originàriament com el que hi ha ara a la xemeneia del museu?

 6. Feu un croquis on es vegi la manera com es comunicava la xemeneia amb la caldera.

 7. Creieu que l’alçada de la xemeneia té relació amb la quantitat d’energia a obtenir de la caldera?

 8. En quina època es va construir aquesta fàbrica?

Activitats a realitzar a l’aula i a la biblioteca

Investigueu una mica:
 1. Qui va ser Tales de Milet (640-546 aC)? Com mesurava les alçades de les piràmides? Es pot aplicar el mètode de Tales de Milet per a mesurar l’alçada d’una xemeneia?

 2. La Revolució Industrial es pot relacionar estretament amb la màquina de vapor, el carbó i la indústria siderúrgica. Relacioneu aquests elements amb la fàbrica que heu visitat.

 3. Hi havia prou producció de carbó a Catalunya per a tota la indústria catalana?

 4. Quins països eren exportadors de carbó? Com n’arribava a Catalunya?

Activitats per a realitzar a l’aula d’informàtica
 1. Utilitzeu l’editor de dibuix, recupereu el dibuix de la xemeneia que esteu treballant i mitjançant les eines d’acotació, mesureu-la.

 2. Hi ha diferència entre la mesura feta a partir de l’ombra i la de l’editor de dibuix?

 3. Cerqueu informació de la màquina de vapor i feu un esquema bàsic del procés de l’arribada del carbó fins a l’obtenció de l’energia mecànica mitjançant alguna enciclopèdia en CD-ROM.

 4. Agafeu el croquis que heu fet durant la visita al museu i compareu-lo amb el dibuix següent. Poseu-hi el nom a les diferents zones de què està compost.


 5. Poseu totes les xemeneies en el mateix dibuix per tal de comparar les seves alçades.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]