MATERIAL DE PRÉSTEC

El Camp d'Aprenentatge del Bages és una Subseu del Centre de Documentació i Experimentació de Ciències i Tecnologia (CDECT), i comptem amb bona part dels materials que aquest servei ofereix des de la seu central. També oferim material d'elaboració pròpia i del nostre fons documental.
Si no trobeu aquí el que us fa falta, o voleu més informació, us serà útil visitar la pàgina del CDECT.

Vídeos i DVD: Tot i que alguns dels que disposem els trobareu inclosos en els apartats d'aquesta pàgina, us pot anar bé consultar la pàgina que dediquem als vídeos i DVD de suport a les nostres activitats . Recomanem que consulteu els comentaris que fem de cada un.

Si esteu interessats en algun material o fer alguna consulta, escriviu-nos. o telefoneu al 938744358.

Hem intentat classificar els materials disponibles, però no és fàcil, ja que molts d'ells han estat pensats per a un ús multidisciplinar. Per això, podreu trobar-ne la descripció partint de diversos dels següents apartats:

 

FÍSICA

PROTOCOLS DE FÍSICA
És un recull, molt extens, de protocols de pràctiques de Física. Us pot ser útil per als treballs recerca o bé per a les pràctiques.


KITS DE PRÀCTIQUES
El Kit és una caixa que conté material per realitzar una pràctica, molt concreta, amb cinc grups d'alumnes.
La idea dels Kits és que els professors/es proveu el material. En cas que us sembli interessant us podem assessorar per a construir-lo per al vostre centre.

CAIXES DE PRÀCTIQUES
Les Caixes de pràctiques contenen material per realitzar una pràctica de tipus demostratiu. Sol ser material que normalment no es habitual al centres ja que només s'en fa ús puntualment.

 

APARELLS EN PRÉSTEC

Aparells que poden ser útils per a realitzar certes pràctiques o treballs de Recerca. En cas de necessitar algun aparell que tinguem en aquesta subseu del CDECT us ho podem demanar al CDECT de Barcelona.

QUÍMICA

PROTOCOLS DE QUÍMICA
És un recull, molt extens, de protocols de pràctiques de Química. Us pot ser útil per als treballs recerca o bé per a les pràctiques.

PROJECTE SALTERS
És un projecte anglès traduït al català sobre una nova manera de presentar la química del batxillerat. En podeu obtenir informació clicant aquí. El projecte té tot una sèrie de volums amb diferents temes i uns volums de complements:

Complements:

PROJECTE APQUA
Els següents kits parteixen de la química, tot i que tenen caràcter multidisciplinar, amb especial atenció a l'educació ambiental.

 

APARELLS EN PRÉSTEC

Aparells que poden ser útils per a realitzar certes pràctiques o treballs de Recerca. En cas de necessitar algun aparell que tinguem en aquesta subseu del CDECT us ho podem demanar al CDECT de Barcelona.

 

GEOLOGIA

MATERIALS CREATS I UTILITZATS PEL CAMP D'APRENENTATGE
En aquest apartat hi han els materials creats pel Camp d'Aprenentatge i que utilitzem en les nostres activitats amb alumnes. En els periodes del curs que no hem d'utilitzar, poden ser deixats en préstec per al seu ús autònom als centres. Clicant-los, podreu consultar les activitats en les que utilitzem cada material. Són els següents:

MATERIALS DEL CDECT
A la dotació de la nostra subseu hi podeu trobar els següents materials per a l'estudi de la geologia:

PROJECTE APQUA
Els següents kits parteixen de la geologia, tot i que tenen caràcter multidisciplinar, amb especial atenció a l'educació ambiental:

VÍDEO

BIOLOGIA, MEDICINA

PROJECTE APQUA
Dintre d'aquest projecte, disposem de dos kits que tracten aspectes de medicina i biologia:

ALTRES

VÍDEOS

 

MATERIAL APQUA

Diferents caixes de materials de pràctiques que permeten treballar amb un grup classe diferents temes de ciències experimentals. Cada mòdul té uns durada establerta per a diverses sessions de classe, però es pot adaptar, fent només una part de les activitats proposades. Aquests kits també consten en diversos apartats d'aquesta mateixa pàgina. Si voleu, podeu enllaçar des d'aquí amb la pàgina del PROJECTE APQUA.

ANIMALS A L'AULA

Si us interessa criar animals a l'aula o tenir determinats organismes per al seu estudi, en podeu obtenir en pocs dies encarregant-ho directament al CDECT. A la seva cambra de cria n'hi ha de molt diversos a la vostra disposició. A partir de la mateixa pàgina us podeu baixar protocols, materials de consulta i de treball.

També podeu obtenir des d'aquí mateix unes instruccions breus i propostes didàctiques sobre els grills i cucs de seda, tot i que d'aquests darrers el CDECT no n'ofereix. De tota manera, si us interessa tenir-ne, ens ho feu saber i procurarem aconseguir-ne.

Si teniu interès en criar animals a l'aula, al Camp d'Aprenentatge teniu a la vostra disposició:

PLANTES A L'AULA

Per a l'estudi de les plantes vives sense moure's de l'aula tenim diversos recursos:

AGRICULTURA

VÍDEOS

AIGUA

Tot i que molts dels materials d'aquest apartat consten també en els de física o química, ens ha semblat que facilitariem la tasca de cerca creant-ne un d'específic sobre l'aigua.

MATERIALS CREATS I UTILITZATS PEL CAMP D'APRENENTATGE
En aquest apartat hi han els materials creats pel Camp d'Aprenentatge i que utilitzem en les nostres activitats amb alumnes. En els periodes del curs que no hem d'utilitzar, poden ser deixats en préstec per al seu ús autònom als centres. Són els següents:

PROJECTE APQUA
Kits que tenen relació amb l'aigua:

ALTRES MATERIALS RELACIONATS AMB L'AIGUA

VÍDEOS-DVD

RESIDUS

TALLERS

MÒDULS D'APQUA

VÍDEOS-DVD

EL BOSC

MATERIAL PER AL TREBALL DE CAMP

VÍDEOS

METEOROLOGIA

Làmines amb fotos dels diversos tipus de núvols

VÍDEOS