Anar a pàgina inicial

MÚSICA

La música –escoltar-ne i produir-ne- és un dels plaers més antics de la humanitat. L’home s’ha sentit sempre captivat pels sons que hi ha en la naturalesa i ben aviat intentà imitar-los, sigui amb la pròpia veu sigui amb instruments. Un cop obert el camí, la tasca resta sempre oberta, ja que la tècnica ofereix noves possibilitats de producció i, d’altra banda, les combinacions harmòniques són infinites. El recull de textos aplegats abasta diversos aspectes, des de l’especulació més teòrica per esbrinar l’origen còsmic de l’harmonia fins a la seva faceta lúdica i histriònica, sense oblidar el seu paper social ni l’atribució de valors curatius. Ha semblat també que no es podia deixar de banda l’esment dels instruments musicals que eren més habituals entre els romans. El professor pot trobar-hi un complement útil per a la seva assignatura.

Continguts

1.       Concepte físic o filosòfic de la música.

2.       Instruments musicals més habituals entre els romans.

3.       Influència de la música en el cos i en l’esperit.

4.       La música com a element de distracció i dissipació.

5.       Consideració social de la música i dels músics a l’Antiguitat.