INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA LLOC
    
 part I 
PART I
 
 


PART I

EL PENSAMENT CRÍTIC I EL SISTEMA EDUCATIU

En aquesta primera part del treball vull mostrar com la finalitat que persegueixen les estratègies pròpies del pensament crític és també, al seu torn, part del conjunt d'habilitats que el propi sistema educatiu marca com a objectius a assolir per part dels alumnes de secundària. Voldré, a més, observar com aquests objectius no se satisfan en el grau que seria desitjable, la qual cosa dóna suport a la necessitat de potenciar el desenvolupament de la mena d'estratègies que aquí es considera.

Seguidament, exploraré quins són els orígens del que s'ha convingut a denominar "pensament crític". Les eines bàsiques en les quals vertebraré aquest treball es troben ja, precisament, en aquests orígens, tant pel fet d'incidir en la necessitat de reconstruir les raons que justifiquen un contingut, com pel fet de requerir que el discent sigui capaç de reconstruir per si mateix aquest procés de justificació.

Finalment, mencionaré la presència del pensament crític en altres sistemes educatius. Arran d'això, aprofundiré en el fet que les estratègies bàsiques de l'argumentació són abordables des de les diferents àrees del currículum, i no únicament en matèries específiques sobre formes de raonament o similars.