INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA LLOC
    
 mapa lloc 
MAPA LLOC
 
 


Introducció

      Finalitat del treball
      Necessitat del treball
      Estructura del treball
      Dues observacions

Part I
      La necessitat de pensar en el marc del sistema educatiu
      Què és el pensament crític?
      El pensament crític en l'ensenyament secundari

Part II
      Etapes en el pensament crític
      Comprensió
      Reconstrucció de l'estructura
      Anàlisi de l'estructura
      Recapitulació i elaboració de la resposta

Part III
      Exemples d'aplicacions concretes del pensament crític
      Matemàtiques 1r d'ESO: m.c.d., m.c.m. i àrees de figures planes
      Ciències socials 3r d'ESO: la globalització
      Filosofia 1r de batxillerat: el coneixement
      Un cas de conflicte en el centre
  
Valoració final

Referències