INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA LLOC
    
 introducció > dues observacions 
INTRODUCCIÓ
 
 


DUES OBSERVACIONS FINALS


És una pràctica estesa en treballs d'investigació sobre aspectes que tenen a veure amb l'educació justificar abastament els pressupòsits de partida, o proporcionar una anàlisi exhaustiva del marc teòric en el qual s'insereix l'estudi, o emprar en la redacció un vocabulari prolífic i complex que sigui afí al rerefons del model pedagògic en el qual s'emmarca el treball. Totes aquestes qüestions són sens dubte d'un gran interès, però en general aquest treball les defugirà de manera voluntària. Les raons d'aquest defugi són diverses i no considero pertinent enunciar-les totes aquí amb detall. En qualsevol cas sí n'enunciaré una que probablement sigui per a mi la de més pes, a saber, facilitar en el possible l'accés a la mena d'estratègies bàsiques que aquí es defensen i que, penso, contribueixen a desenvolupar les habilitats cognitives de la persona. Dit en altres paraules, allunyar les estratègies en qüestió del marc teòric i apropar-les a l'àmbit pràctic de la docència.

Finalment, fa anys que imparteixo filosofia en l'ensenyament secundari. La proposta d'aquest treball sorgeix de la valoració i anàlisi d'experiències docents, de l'estudi i d'altres treballs previs duts a terme; però també, i en molt alt grau, de les discussions i treball conjunt amb alguns companys de professió de la meva i també d'altres matèries i, sobretot, del tracte i de les aportacions dels alumnes que han mostrat interès en les meves classes tots aquests anys. Obvia dir que sense el suport d'aquests companys i l'interès d'aquests alumnes la meva tasca docent em semblaria completament estèril. A tots ells, doncs, el meu agraïment.

Agraeixo igualment a Josep Macià, supervisor d'aquest treball, les seves orientacions, estímuls i consells.