INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA LLOC
    
 mapa lloc 
MAPA LLOC
 
 


Introducció

      Finalitat del treball
      Necessitat del treball
      Estructura del treball
      Dues observacions

Part I
       La necessitat de pensar en el marc del sistema educatiu
            Pensar, competència bàsica
            S'assoleixen els objectius? Mesurar la capacitat de pensar
            Les Proves de competències bàsiques
            L'informe PISA
            Confrontar els instruments d'avaluació
            Una consideració sobre l'ensenyament: les TIC i les habilitats cognitives
      Què és el pensament crític?
            Un origen remot
            Pensar com a opció: el pensament crític en el segle XX
            Disposició a considerar els problemes amb què ens trobem
            Coneixement dels mètodes de raonament
            Habilitat a l'hora d'aplicar aquests mètodes
      El pensament crític en l'ensenyament secundari
            Presència del pensament crític en l'ensenyament secundari
            Introduir el pensament crític a través del currículum
            Un advertiment contra l'escepticisme

Part II
      Etapes en el pensament crític
      Comprensió
      Reconstrucció de l'estructura
      Anàlisi de l'estructura
      Elaboració de la resposta

Part III
      Exemples d'aplicacions concretes del pensament crític
      Matemàtiques 1r d'ESO: m.c.d., m.c.m. i àrees de figures planes
      Ciències socials 3r d'ESO: la globalització
      Filosofia 1r de batxillerat: el coneixement
      Un cas de conflicte en el centre

Valoració final

Referències