APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part I > què és el pensament crític? > pens. crític en el segle XX 
PART I
 
 


PENSAR COM A OPCIÓ: EL PENSAMENT CRÍTIC EN EL SEGLE XX

De seguida arribarem a la incursió del pensament crític en les aules -a mitjan del segle XX. Què hi ha, però, entre els grecs i el segle XX?

Resulta ingenu plantejar una pregunta com aquesta, i més pretendre respondre-la d'una manera incontrovertible i completa, i a més breu. Ara bé, encara que ingenu i potser controvertible, es podria dir que un esperit, pel que fa al coneixement, equiparable al que residia en els primers pensadors grecs no reapareix fins al Renaixement i culmina amb la Il·lustració. Les raons d'això són diverses, entre les quals el conflicte entre fe i raó que fins el Renaixement no es comença a resoldre. Sigui com sigui, han de passar divuit segles perquè a l'hora de plantejar en què consisteix la il·lustració Kant 13 repeteixi (això és cert, en un altre context) les paraules d'Horaci14: 'Sapere aude'. 'Sapere aude' significa 'atreveix-te a pensar', i aquesta és precisament la manera adequada, penso, d'entendre el principi bàsic del pensament crític. Podríem afegir-hi: "i mira de pensar correctament".

Avui dia la majoria d'aproximacions que intenten aplicar el pensament crític a diferents estadis de l'educació apel·len als següents tres paràmetres introduïts per Edward M. Glaser 15 i que és important identificar de manera separada:

1. disposició a considerar els problemes amb què ens trobem d'una manera seriosa;
2. coneixement dels mètodes propis d'anàlisi i de raonament; i
3. habilitat a l'hora d'aplicar aquests mètodes.

Aquestes tres estratègies, que seguidament comentaré, són desglossades per altres autors de diferents maneres més precises -sense apartar-se, però, d'aquests paràmetres essencials. 16

------
13. Immanuel Kant (1784): Resposta a la pregunta: què és la Il·lustració? (en castellà, Inmanuel KANT: ¿Qué es la Ilustración? Madrid: Alianza Editorial, 2004).

14. Horaci, Epístoles, I, II, 40.

15. Glaser, E. (1941). An experiment in the development of critical thinking. New York, J. J. Little and Ives Company, pp. 5-6.

16. Vegeu, entre d'altres, Ennis, R.H. (1986): "A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities", a J.B. Baron & R.J. Sternberg (Eds), Teaching thinking skills. New York: Freeman; Halone, J. (Eds).(1986): Teaching critical thinking in psychology. Milwaukee: Alverno Productions; Halpern, D.F. (1989): Thought and knowledge. An introduction to critical thinking. Hillsdale, NJ: LEA; i Paul, E. W. (1992): "Teaching critical reasoning in the strong sense: getting venid worldviews", a R. A. Talaska: Critical reasoning in contemporary culture. New York: SUNY.