INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part I > què és el pensament crític? 
PART I
 
 
QUÈ ÉS EL PENSAMENT CRÍTIC?


Dit de manera breu,

el pensament crític consisteix en un mètode per analitzar l'estructura i la consistència dels fets o de les proposicions que en general s'accepten com a vertaders en la vida quotidiana.

Hi ha altres concepcions del pensament crític que són més generals i àmplies. Així, en molts àmbits s'entén el pensament crític com els processos cognitius i les estratègies també cognitives que constitueixen els processos de decisió, de resolució de problemes o de recerca. No és que el pensament crític sigui alguna part fonamental d'aquests processos, sinó que consisteix en els processos mateixos.

He dit que hi ha altres concepcions més àmplies. Aquesta amplitud té com a finalitat mostrar la necessitat del pensament crític no únicament -ni principalment- en l'adquisició de continguts curriculars, sinó bàsicament en la desimboltura amb què les persones ens enfrontem amb les tasques més quotidianes que ens requereix la societat, de manera que a la vista de tota la informació al nostre abast siguem capaços de prendre decisions per nosaltres mateixos de la millor manera possible. Com anunciava en la introducció, en últim terme el pensament crític té també la finalitat de formar millors persones i, per tant, millors ciutadans.

Des dels anys 50 del segle passat les referències al pensament crític han aparegut aquí i allà vinculades a diferents pràctiques educatives fins al punt que avui dia ocupen un paper rellevant en els sistemes educatius d'alguns països. Ara bé, ¿es tracta d'una cosa nova, això del pensament crític?