INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part I > què és el pensament crític? > habilitat per aplicar mètodes 
PART I
 
 


HABILITAT A L¡HORA D'APLICAR AQUESTS MÈTODES

De res no serveix conèixer els elements teòrics propis d'un bon raonament si un no és capaç d'aplicar-los. En aquest sentit, i seguint les directrius del que s'ha convingut en anomenar, seguint Jean Piaget,18 'desenvolupament cognitiu', tradicionalment els impulsors del pensament crític han defensat que l'habilitat a l'hora d'aplicar els mètodes propis del pensament crític s'ha d'adquirir per mitjà de conductes dins l'aula.

No es pretén en aquest estudi reproduir una discussió entre tesis favorables al desenvolupament cognitiu i tesis innatistes. Més enllà d'aquesta discussió, el que no està en qüestió és que el desenvolupament de les habilitats cognitives es vegi afavorit per la pràctica de determinades activitats dins el procés educatiu.

La mena d'actitud a l'aula que, en general, es considera que afavoreix el desenvolupament del pensament crític passa per:

" plantejar qüestions als alumnes;
" discutir les qüestions;
" donar temps per a les respostes; i
" limitar suficientment el nombre d'estudiants per aula.

A més a més, però, és necessari formar els alumnes perquè els mètodes que segueixin siguin els adequats. En aquest sentit les estratègies de discussió, debat, etcètera que s'han proposat com a eixos estructurals per a la formació del pensament crític requereixen d'una guia molt delimitada (l'habilitat en raonament, raonar adequadament).

La proposta d'aquest treball és que aquesta habilitat, tot respectant els requisits anteriors, es pot adquirir a l'hora que s'aprenen els propis continguts curriculars.

------
18. Vegeu una visió general de la seva teoria, a Jean Piaget (1962): Psicología del niño. Madrid: Morata, 2002.