APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part II > etapes del pensament crític 
PART II
 
 


1. ETAPES DEL PENSAR CRÍTICAMENT

Per poder pensar críticament i resoldre, en conseqüència, sobre alguna situació (acceptació d'un judici, decisió, etc.) són necessaris quatre estadis diferenciats. En alguns casos la diferenciació en qüestió serà purament teòrica, perquè en realitat es donaran de manera conjunta (un estadi serà indissociable de l'altre); però pensar en ells de manera separada és necessari per poder treballar-los correctament.

Acabo de dir que distingiré quatre etapes o estadis. És possible matisar aquesta distinció, o fer més subdivisions, 24 però per als presents propòsits considero que aquesta quàdruple distinció és suficient.

Així, distingiré entre:

" comprensió;
" reconstrucció de l'estructura;
" anàlisi de l'estructura; i
" elaboració de la resposta,

i m'ocuparé separadament de cadascun d'aquests aspectes.

La tasca de comprensió de textos 25 és quelcom que es duu a terme en general en totes les matèries del currículum, en particular en les matèries de llengües. Prova del fet que aquesta tasca és quelcom que constitueix part del currículum és precisament que se'n faci referència expressa a la competència bàsica L11, tal i com ja hem vist en la primera part del treball. Per aquesta raó, perquè aquest estadi és el que es treballa més abastament sobretot, però no únicament, en les matèries de llengües, m'hi referiré únicament de passada. En qualsevol cas no el vull obviar perquè m'interessa posar de manifest alguns aspectes que seran rellevants més endavant i que de vegades no es tenen, penso, prou en consideració.

------
24. Per a una caracterització exhaustiva d'algun d'aquests processos, vegeu, entre d'altres, Larry Wright: Critical Thinking: An Introduction to Analytical Reading and Reasoning. Oxford, New York: Oxford University Press, 2001.

25. Ja he advertit que malgrat en general parli de textos al llarg de tota l'exposició, el que es digui valdrà també per a situacions, problemes, etcètera.