INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA LLOC
    
 mapa lloc 
MAPA LLOC
 
 


Introducció

      Finalitat del treball
      Necessitat del treball
      Estructura del treball
      Dues observacions

Part I
      La necessitat de pensar en el marc del sistema educatiu
      Què és el pensament crític?
      El pensament crític en l'ensenyament secundari

Part II
      Etapes en el pensament crític
      Comprensió
      Reconstrucció de l'estructura
      Anàlisi de l'estructura
      Elaboració de la resposta

Part III
      Exemples d'aplicacions concretes del pensament crític
      Matemàtiques 1r d'ESO: m.c.d., m.c.m. i àrees de figures planes
            Consideracions prèvies: continguts
            Aplicació de la proposta
      Ciències socials 3r d'ESO: la globalització
            Consideracions prèvies: continguts
            Aplicació de la proposta
      Filosofia 1r de batxillerat: el coneixement
            Consideracions prèvies: continguts
            Aplicació de la proposta
      Un cas de conflicte en el centre
            Consideracions prèvies
            Aplicació de la proposta

Valoració final

Referències