INTROPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA LLOC
    
 part I > la necessitat de pensar > pensar, competència bàsica 
PART I
 
 


PENSAR, COMPETÈNCIA BÀSICA

Quins són exactament els hàbits intel·lectuals a què al·ludeix la LOGSE? Precisar-los tots pot ser una qüestió controvertida, però sens dubte inclouen el fet mateix de pensar.

En una llicència retribuïda del curs 2005-6, Jordi Beltran2 dedica fins a vuit pàgines de la memòria del seu treball a transcriure literalment quins són els continguts curriculars de les diferents matèries que, tant a l'ESO com al Batxillerat, mencionen explícitament els termes "argument", "opinió", "raó", o algun dels seus derivats.

Argumentar, opinar i raonar són accions involucrades en el pensament i són, per aquest motiu, part dels hàbits intel·lectuals de què estem parlant. No ens ha de sorprendre, doncs, que s'incloguin dins el currículum: el currículum pretén desplegar el propòsit de la llei, i és un punt essencial de la llei la potenciació d'aquestes capacitats.

Ara bé, en relació amb això és necessari tenir en compte i separar dues qüestions diferents, encara que presumiblement relacionades.

La primera, si les estratègies que es duen a terme per al desplegament dels hàbits intel·lectuals pertinents per a pensar són suficients i adequades.

La segona, si s'assoleixen, en general, els objectius previstos pel que fa al desenvolupament d'aquestes capacitats.

Si els objectius previstos pel que fa al desenvolupament d'aquestes capacitats s'assoleixen, això ens farà concloure que les estratègies sí són suficients i adequades.

Si no s'assoleixen, però, aleshores tindrem indicis que apuntaran al fet que en realitat les estratègies no són suficients ni adequades.

Mirem de respondre primer a la segona de totes dues qüestions.

------
2. Jordi Beltran: Argumentar, una capacitat filosòfica (saber argumentar per poder conviure), pàgines 15-22. [http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1103].