El pas de l'AVE per un municipi de la Selva: Riells i Viabrea
Portada 
Introducció
Expropiacions
 
Problemàtica 
Conclusions 
Bibliografia 
Agraïments 
Entrevistes 
Comentaris 
Enllaços: TGV Riells