anar a la portada

SESSIÓ PRESENCIAL 3

Temes a tractar

 1. La creació de documents escrits: escriure a ordinador.
 2. El processador de text.
 3. Estratègies per redactar i corregir textos amb el processador de text i altres programes informàtics.
 4. Presentació d’experiències.
 5. Document genèric: “Petit manual Word”

Reflexions

1.Què diuen els decrets d'ordenació curricular sobre les TIC?

2.Com podem comprovar l'escriptura utilitzant recursos informàtics?

3.Els entorns tecnològics actuals possibiliten la comprensió de la societat actual?

Tasques no presencials:

 1. Consensuar a nivell de claustre la seqüènciació d’activitats amb el processador de text.
 2. Planificar i realitzar una activitat d’expressió escrita utilitzant l’ordinador.
 3. Treballs a cercar a la web de l’assessor.
 4. Treballs sobre el document genèric aportat.
 5. Escriure per a comunicar-se: la correspondència escolar
 6. La revista i la web del centre.

 

 

Documents de treball:

nom de l’arxiu

1

Guió sessió presencial 3

tercerguio

2

Petit manual de Word

petitmanualword

3

 La web del centre

 webcentre

4

Activitats amb el processador de text

 activitatword

5

Activitats amb el processador de text per cicles

 worldcicles

6

 Decisions d'edició de text i imatges

 decisioedicio

7

 Les webquest un exemple d'integració d'Internet

 webquest

8

 Muntatge d'imatges en un mateix document

 muntatgeimatgesword

9

 UP Carnestoltes

 upcarnestoltes

  

Referències Internet

Adreça web

La caça del tresor
http://www.webquestcat.org/~caceres/
Creació de Webquest
http://jasper.xtec.es:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/td109/index.htm
Webquests
http://www.xtec.es/recursos/webquests/
C. catalana de WebQuest
http://www.webquestcat.org/index.htm
Ticcionari
http://www.xtec.es/~jrosell3/ticcionari/
Usos y mitos de Internet http://www.etcetera.com.mx/libro/cap1.htm

Edición de textos con Word97 

 http://www.xtec.es/~janton12/c_edici.htm

Pàgina materials

http://www.xtec.es/formaciotic/encentre/materials-ass/index.htm

anar al començament