CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

Retorn a la pàgina d'inici

Cicle DFM. Documents transversals

DFM calendari 19-20.jpg actualitzat 21-10-2019

Moduls_+_UF_CSDFM.doc Què es fa en cada mòdul i en cada unitat formativa. CFGS Disseny en Fabricació Mecànica

M07. TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

CS M07 Tècniques fabricació. Continguts segons normativa DOGC Programació del mòdul segons normativa DOGC

CS M07 criteris qualificació M7 UF2.pdf

M07. Unitat formativa 1 DETERMINACIÓ DE PROCESSOS

605.pdf Indicacions full procés
plantilla CAD + PDF.zip Plantilla full procés format AutoCad 2010 + format PDF (v2017-06-08)
603.zip Plantilla full procés DIN A4 VERTICAL autocad 2000

Simuladors mecanització Simulació de: paràmetres de tall fresadora; electroerosió; assaig de tracció

Referent a eines (tornejat, fresat, foradat) emprades en l'arrencament de ferritja.

App de l'empresa walter (vàlida per: windows-android-apple) per calcular mecanitzats (rpm, temps mecanitzat...). MOLT ÚTIL
002.jpg Grups de materials amb la seva lletra (P-M-K-N-S-H) i el seu color
006.gif Fresadora. Angles plaquetes fresar considerant el seu mànec
001.jpg Torn. Superfícies, angles i arestes de tall d'una eina de torn
607.pdf Torn. Eines i plaquetes normalitzades (extret d'un catàleg tècnic de l'empresa Seco)
m07uf01-06.pdf torn. Com escollir l'eina (extret del llibre tècnic "Productividad en el mecanizado", de l'empresa Sandvik Coromant)
606.jpg Foradat. Mida broca punt (o centar) en funció diàmetre peça

Fórmules i àbacs

003.pdf Fórmules mecànica. Hi ha graella toleràncies dimensionals
609.pdf Fórmules trigonometria
m07uf01-04.pdf Toleràncies dimensionals. Qualitats, posicions i ajustatges

www.interempresas.net Article que pretén justificar per què hi ha plaquetes no estàndards
www.iso.org Aquí podem aconseguir el document que explica com han de ser les plaquetes estandaritzades
wikipedia Article sobre ISO, l'organisme encarregat d'estandaritzar plaquetes -d'entre moltes altres estandaritzacions-

Consells, guies tècniques, operacions i procediments de fabricació per arrencament de ferritja

07012.jpg Torn. Roscat. Proporció d'avanços en el carro transversal i en el xarriot
07005.pdf Torn. Precisió de micres en el cilindrat. Molt útil en ajustatges de precisió
m07uf0105.jpg Fresadora. Consells en planejar
Enllaç a la Guies tècniques de Sandvik (molt útil). Baixa't totes les que et facin falta
m07uf01-03.pdf Informació tècnica sobre l'arrencament de ferritja. Inclou fórmules (extret del catàleg general Kyocera 2013)

M07. Unitat formativa 2 EXECUCIÓ DE PROCESSOS

material.pdf Llistat de material que s'ha de portar SEMPRE al M7 UF2 (EPIS, eines...) actualitzat a 01-10-2019

graella activitats (tornejat, soldadura...) + neteja i manteniment actualitzat a 21-10-2019

m07uf00-03.pdf Sobre les faltes d'assistència, les activitats a l'aula taller i la recuperació de final de curs

Fulls de verificació i control

Full verificació broca.pdf Full verificació i control d'esmolat broca i el seu procés de foradat
Full verificació JS-12.pdf Full verificació i control peces tornejades i/o fresades tolerància JS i qualitat 12
Full verificació H-12.pdf Full verificació i control peces tornejades i/o fresades tolerància H i qualitat 12

Plànols de les peces a mecanitzar

consell impressió pdf.JPG Com imprimir pdf a escala 1:1
peça 1 torn.pdf exercici 1a peça torn actualitzat 21-10-2019
peça 2 torn.pdf exercici 2a peça torn actualitzat 21-10-2019
peça 3 torn.pdf exercici 3a peça torn actualitzat 21-10-2019

Plànols peces a conformar / serrar / foradar / roscar / llimar / cisallar

serra-rosca-forat-llima.pdf pràctica de serrat-roscat-foradat-llimat actualitzat 21-10-2019

conformar-cisallar.pdf pràctica de conformat i cisallat actualitzat 21-10-2019

Plànols de les peces a soldar

SMAW-1.pdf Pràctica 1 soldadura SMAW actualitzat 21-10-2019
SMAW-2.pdf Pràctica 2 soldadura SMAW actualitzat 21-10-2019
TIG-1.pdf Pràctica 1 soldadura TIG actualitzat 21-10-2019
TIG-2.pdf Pràctica 2 soldadura TIG actualitzat 21-10-2019
TIG-3.pdf Pràctica 3 soldadura TIG actualitzat 21-10-2019
MIG-MAG-1.pdf Pràctica 1 soldadura MIG-MAG actualitzat 21-10-2019
MIG-MAG-2.pdf Pràctica 2 soldadura MIG-MAG actualitzat 21-10-2019

Plànols altres peces

07010fresa_creu_diable.pdf 2a peça fresadora (opcional)

M7 UF2 prova recuperació juny 2017.pdf Prova recuperació EXTRAORDINÀRIA JUNY 2017

M07. Continguts diversos

Vídeos sobre operacions i procediments de fabricació (sobretot per arrencament de ferritja) + altres relacionats

Col·lecció de vídeos molt didàctics sobre fabricació mecànica (fabricació de peces) IMPRESSIONANT
Col·lecció de vídeos molt didàctics sobre fabricació de peces de rellotge
Col·lecció de vídeos de vehicles a escala IMPRESSIONANT
Mandrinat exterior
Construcció de motors de vaixell en miniatura
 

Retorn a la pàgina d'inici