Va de problemes
Justificació


   

Tinc 9 vehicles al cim de la taula; he trobat 4 cotxes a terra i els dono a l'Abel; quants vehicles té ara?Després de veure com a tutora de 2n de Cicle inicial que en la part de problemes matemàtics hi havia una certa dificultat, a vegades, en comprendre la situació i el que se’ns demanava, ens vam proposar  treballar-ho com a racó de classe.

La idea era que els mateixos alumnes creessin  situacions per a resoldre primer de forma manipulativa i visual i poder passar posteriorment a una forma més abstracta, i sobretot no quedar-nos només en resoldre una situació numèrica de forma mecànica i sense comprensió.

El fet que l’alumne s’hagi de plantejar el problema fa que abans tingui la necessitat de fer una predicció del que es vol aconseguir i de la manera de fer-ho.

El resultat d’aquesta activitat ha estat molt satisfactòria. Vam començar creant situacions reals com un joc, posteriorment les vam treballar a nivell visual i actualment ja està funcionant com a racó de classe.