Va de problemes
Objectius didàctics


  

Tinc 8 gomes; jo li agafo 3 gomes; quantes gomes li queden?Els objectius que ens ens marcat per dur a terme aquesta activitat són els següents:

 • Utilitzar el llenguatge visual i verbal per a representar i comunicar situacions i experiències reals.

 • Utilitzar els elements visuals per a representar problemes (procediments matemàtics)

 • Utilitzar la fotografia com element entenedor i motivador per a practicar les matemàtiques i en aquest cas concret els problemes de càlcul.

 • Pensar, redactar i solucionar correctament un problema de càlcul.

 • Utilitzar l’ordinador com a eina per a la composició (imatge-text) i processament del text.

 • Manipular la càmera digital

 • Tenir en compte l’enquadrament del què volem fotografiar i la distància

 • Valorar els resultats de la nostra manipulació amb la càmera digital i decidir si el resultat és satisfactori o bé s’ha de repetir.

 • Manipular els resultats (les fotografies ) dins l’ordinador per tal d’aconseguir l’objectiu que ens proposem ( posar-hi bafarades i text).

 • Escollir amb intenció el material que es vol utilitzar i l’operació que es pretén que es realitzi en el problema

 • Seqüenciar  seguint un ordre lògic i temporal les instruccions que es donen per a la creació d’un problema

 • Fer una predicció del resultat del problema

 • Redactar correctament la instrucció que es vol donar

 • Mostrar interès pel món de les imatges

 • Respectar el material

 • Valorar la necessitat i l’ús del llenguatge visual, el llenguatge escrit i el llenguatge matemàtic

 • Interessar-se per descobrir noves maneres de fer utilitzant noves tecnologies