Va de problemes
El racó de problemes


  
ACTIVITAT POSTERIOR:  RACÓ DE PROBLEMES

Hem preparat unes fitxes on la intenció no és solament anar a resoldre problemes si no crear-ne de nous per un altre /a company/a de classe.

Tinc 3 tisores; jo li regalo 3 tisores que he trobat a la taula; quantes tisores té ara?Si tenim dubtes el llibre ens serveix de referència

  • Edat: 2n de Cicle Inicial.
  • Durada: 2n i 3r trimestre.
  • Agrupaments: de 2 en 2 o individual.
  • Material:     Llibret visual de referència ( Va de problemes); fitxa; material divers ( gomes, retoladors, cotxes, nines, eines.....); llapis i goma.

Un/a nen/a o dos aniran al racó a redactar un o dos problemes i a resoldre el que ja hi havia preparat. L’alumne/a que hi vagi després haurà de solucionar el problema que li han preparat i a més ell/a n’haurà de redactar un altre per un altre company.

Aquest és el racó que actualment està funcionant a la classe i en aquest moment ja estem preparant un altre llibret de “Va de problemes” amb un increment de la dificultat a l’hora de donar les instruccions dels problemes.

El resultat ha estat del tot satisfactori tant en la preparació del llibret i per tant en la manipulació de la càmara digital i de l’ordinador com en el treball del racó.