Les endevinalles que formen part d'aquesta proposta de treball foren elaborades pels assistents a la II Jornada tčcnica de primąria 2002/03. «La fotografia digital a l'aula», el 17 de febrer de 2003, a partir de la proposta «Endevina endevinalla» dels materials de la Jornada.