En aquestes pàgines trobareu 171 endevinalles elaborades per mestres assistents a la II Jornada tècnica de primària de febrer de 2003 «La fotografia digital a l'aula» classificades en 6 blocs i en 3 nivells de dificultat.

Fàcil Normal Difícil


Bloc 1: éssers vius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Bloc 2: coses que es solen portar al damunt

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

Bloc 3: objectes relacionades amb la classe

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  

Bloc 4: aliments i objectes relacionats amb menjar o beure

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95  

Bloc 5: objectes relacionats amb l'aula d'informàtica o audiovisuals

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132  

Bloc 6: una mica de tot

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171