Els numerals i els indefinits
La vela, un esport
Les paraules compostes
La coma
El ratolí, el gat i el gall
Els gentilicis
La família de paraules
La formació de verbs
La essa
El guionet
El talp Eudald
Per què?
La formació de noms
Paraules homònimes i homòfones
Català 5/1
Català 5/1 (word)
Català 5/6 (word)
Català 5/7 (word)
Fitxa Word 1
Repàs 1 (word)
 
Taller d'expressió escrita: "la poesia" (word)
Taller d'expressió escrita: "el còmic" (word)
Taller d'expressió escrita: "el còmic"