Introducció

Tasca

Procés

Avaluació

Professorat

Decorats, vestuari i attrezzo de:

El somni de Bagdad

Doña Rosita la soltera

Romeo and Juliet

 

WebQuest per a l'alumnat del primer cicle d'ESO
Llengües catalana, castellana i anglesa
Anna Pujol i Brunet
Orland Cardona i Pérez
Il·lustacions: Clara Grijalvo