Portada

Introducció

Tasca

Avaluació

Professorat

 

Doncs, a començar el treball!
Seguiu el camí de la recerca i deixeu-vos portar per la vostra imaginació.

Endavant!

APARTAT 1

Llegiu en veu alta les tres escenes. Tots heu de llegir les tres.
Us repartiu els personatges masculí i femení de cada escena. Enregistreu la vostra lectura. Podeu fer-ho les vegades que creieu convenient fins que n'estigueu satisfets. Lliureu la gravació al vostre professor/a perquè faci la valoració de la lectura.

Quan els hagueu llegit per parelles, us ho expliqueu amb les vostres paraules per veure si tots dos heu entès el mateix.
Si teniu algun dubte sobre l'argument, ho comenteu amb els altres membres del grup i el professor/a.

El sommi de Bagdad de Josep M. Benet i Jornet, en català
Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca, en castellà
Romeo and Juliet de William Shakespeare, en anglès

APARTAT 2
Feu les activitats següents i seguiu les pautes que s'indiquen:

Activitat 1 Entenem el text

Activitat 2 Busquem exemples

Activitat 3 Construïm i dibuixem

APARTATS 3 i 4
La redacció del treball i la forma de presentació es fan d'acord amb les decisions acordades prèviament amb tot el grup. També cal tenir en compte les pautes que el professor/a ha marcat.

Per a la presentació poden haver-hi dues opcions:

a) Construir una pàgina web per publicar-hi els resultats de cada grup.
b) Presentar-lo en suport paper.

APARTAT 5
Abans d'iniciar el treball amb tot el grup, llegiu l'apartat d'avaluació per saber quins seran els criteris pels quals sereu avaluats.

En acabar el treball, ompliu les graelles d'autoavaluació.