Portada

Introducció

Procés

Avaluació

Professorat

 Ara ja heu rebut l'encàrrec de preparar l'escenari i el vestuari per a unes escenes de tres obres de teatre. Convindria que us llegíssiu tot el que se us demana i us repartir la feina.

Què heu de fer?
Apartat 1)
En primer lloc, cal llegir una escena de:

El sommi de Bagdad, de Josep M. Benet i Jornet, en català
Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, en castellà
Romeu i Julieta, de William Shakespeare, en anglès

Apartat 2) Quan ja ho hàgiu llegit, començareu la investigació.
Us caldrà iniciar una interessant recerca pel món dels protagonistes, els seus autors i les diferents èpoques. Haureu de descobrir:

- Com anaven vestits els personatges.
- Com eren els barrets, els cinturons, les sabates, els pentinats...
- Quins elements tenien per decorar
-Un jardí i un balcó! Un pati andalús! Un dormitori oriental! Com eren? Com us ho imagineu? I els autors de l'obra o els diferents grups de teatre, com s'ho han imaginat?
Apartat 3) Quan cada grup tingui la informació recollida, caldrà posar-la en comú, comparar els resultats, valorar les informacions obtingudes, etc.

Apartat 4) Finalment, s'ha de redactar el treball.

Apartat 5) Quan acabeu tot el treball, heu d'avaluar la vostra feina.