ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
  El Projecte Solaris, publicat a Eumo Editorial, és un conjunt de novel.les juvenils escrites per treballar interdisciplinàriament continguts científics, tecnològics i eventualment altres àrees. Cada novel.la va lligada a la seva proposta didàctica i es poden integrar al currículum en diversos contextos.Vegeu la guia per al treball interdisciplinari per ampliar informació
física
  Negraneu amb gas, per entendre els estats de la matèria
    La frontera de la llum, per entendre els fenòmens relativistes
    QRZ Rat-penat!, per entendre les ones
    Viatge d'anada, per entendre la meteorologia
    L'ascensor okupat, per entendre els circuits elementals
       
química
  Or per a la llibertat, per entendre el canvi químic
Podeu obtenir el llistat sencer clicant aquí