ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Al llarg de la segona meitat del segle XX hi han hagut aportacins teòriques molt importants pel que fa a la globalitat de l'aprenentatge. Les més rellevants estan significades aquí, mitjançant un resum de cadascuna, amb les corresponents referències per qui vulgui ampliar més. La tria és selectiva i arbitrària, com totes, però pretén donar una perspectiva bàsica, adreçada sobretot al professorat que vulgui introduir-se en el tema.