ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

Apín capon zapun amanicà (1134)

per entendre... el nombre i les seves representacions