ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

Pela llarga

per entendre... el canvi químic