ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

Assassinat a l'Escola del Treball

per entendre... l'entorn tecnològic