ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

Tallers RRR

per entendre... els residus i la problemàtica ambiental