ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

La força del riu

per entendre... les centrals hidroelèctriques i l'electrificació a Catalunya