ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

L'encàrrec del vell Hayyam

per entendre... els gràfics