ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 

La fornera i el vell talp. Històries de la mina

per entendre... la mineria i la lluita obrera