Biblioteques Amigues

Els CEIP Àngels Garriga, Heura i Miquel Batllori són escoles molt properes geogràficament i també en els seus plantejaments pedagògics. Per això des de sempre han mantingut contactes i intercanvis de manera no institucionalitzada.

D’ençà la instauració de la LOGSE, es va iniciar una coordinació regular amb l’IES Josep Pla que s'ha anat ampliant fins arribar diversos projectes en comú, un dels quals és el de Biblioteques Amigues puntedu.

També s'han ampliat i consolidat les activitats d'intercavi i relació entre les escoles de primària creant un espai de comunicació que ha possibilitat als nostres alumnes l’establiment d’interrelacions personals que potencien el seu desenvolupament global.

Valorem aquesta experiència com a molt enriquidora i gratificant, cosa que ens ha animat a seguir treballant en aquesta direcció i pensem que la biblioteca és un àmbit ple de possibilitats.

On som

Les nostres biblioteques

Àngels Garriga

 

 

Heura

 

Josep Pla

 

 
Torrent de can Carbassa

 

Les bibliotecàries

 
 

 

Amunt