Aquesta pàgina està en construcció. Provisionalment farem el xat de llibres mitjançant el correus electrònics de xat de cada escola.

Cal demanar l'adreça i la contrassenya a la persona responsable (bibliotecària i/o mestre).

En el missatge que envieu heu de posar elsegüent:

Nom i Cognom

Curs i grup

Dades del llibre: títol / autor / editorial / any de publicació.

Recomanació: heu d'escriure un text breu recomanant el llibre i explicant els motius pels quals ho feu.