Resum del Projecte Biblioteques Amigues

Justificació
Treball conjunt històric d’escoles del barri properes pedagògicament que es vol ampliar a la biblioteca, conjuntament amb l’IES del seu itinerari pedagògic.
Descripció
Objectius
 • Afavorir la socialització i la creació de ciutadans responsables.
 • Potenciar la lectura i fomentar l’ús de les biblioteques.
 • Fomentar l’ús de les TIC.
 • Compartir i optimitzar recursos.
 • Afavorir el treball cooperatiu entre els docents.
Aspectes a desenvolupar
 • Recomanacions de llibres.
 • Exposicions fixes i itinerants.
 • Celebracions de les diades: castanyada i Sant Jordi.
 • Explicació de contes.
 • Relació amb el CRP.
 • Relació amb la biblioteca Mercè Rodoreda.
 • Préstec interbibliotecari.
 • Treball conjunt de les bibliotecàries.
Educació en valors
Aquest projecte connecta amb l’eix transversal d’educació en valors dels currículums dels centres participants
Col·lectius que hi participen

CEIP’s: Àngels Garriga, Heura, Torrent de can Carbassa, IES Josep Pla, CRP del districte d’Horta-Guinardó, Biblioteca Mercè Rodoreda.

Temporització
Curs 2006/07
 • Formació equip bibliotecàries.
 • Recomanacions virtuals de llibres.
 • Muntatge d’una exposició.
 • Celebració conjunta d’una diada.
 • Relació i coordinació amb el CRP.
Curs 2007/08
 • Recomanacions presencials de llibres.
 • Explicació de contes.
 • Muntatge d’una exposició.
 • Celebració conjunta de les dues diades.
 • Relació amb la biblioteca Mercè Rodoreda.
 • Relació i coordinació amb el CRP.
Curs 2008/09
 • Consolidar les activitats dutes a terme.
 • Préstec interbibliotecari.
 • Relació i coordinació amb el CRP.
Avaluació
 • S’avaluaran les activitats proposades en la temporització anterior.
 • Es farà conjuntament amb els Equips Directius dels centres.
 • Els resultats pautaran les millores a establir el curs següent.

Veure projecte complet

Amunt