I TROBADA AULES D'ACOLLIDA

SANTA EUGÈNIA I SANT NARCÍS

GIRONA

 

NOTICIA DIARI DE GIRONA

Al llarg d’aquestes pàgines exposarem l’experiència didàctica que vam portar a terme diverses mestres d’un grup de treball d’Atenció a l’alumnat nouvingut de Santa Eugènia i Sant Narcís, de Girona.

Aquesta experiència neix d’un projecte comú que pretén potenciar l’aprenentatge i la utilització del català com a llengua vehicular de conversa entre els alumnes nouvinguts de les diverses escoles.

Cal dir que les escoles que participen estan situades en zones on la llengua més utilitzada és el castellà i els alumnes de nova incorporació es familiaritzen abans amb la llengua castellana que amb la catalana, agreujant així les dificultats d’aprenentatge. D’aquesta manera, ens adonem de la importància de la creació d’entorns i experiències riques, properes a l’alumnat, que afavoreixen la utilització del català per a la construcció de l’aprenentatge de la llengua. Aquest és un dels aspectes més rellevants que ens plantegem.

Queda en mans del professorat i del conjunt de la comunitat educativa afavorir aquests entorns d’aprenentatge que potenciïn la utilització de la llengua catalana entre el nostre alumnat. Això és el que intentem reflectir en aquest projecte.

Tota la preparació de la Trobada ha generat una sèrie d’activitats interescolars que queden reflectides en la programació que adjuntem.

Van participar els escolars de les aules d’acollida dels CEIP Montfalgars, Dalmau Carles, Santa Eugènia, Mare de Déu del Mont i Cassià Costal. Es va dur a terme al parc del riu Güell, situat just al mig de les cinc escoles, allà vam organitzar diferents activitats: cantar la cançó de benvinguda, jocs de dinàmica de grups i un esmorzar col·lectiu.

Aquesta és la primera experiència com a projecte pilot, però té la pretensió d’obrir-se a noves col·laboracions de cares al proper any, ja que els resultats han estat molt positius, tant pel que fa als alumnes com pel que fa a les escoles.

 

JOCS:

Com et dius?

El pistoler

Els amics

Els veïns

 

PROGRAMACIÓ