Les energies renovables

Energia Geotèrmica

 

L'ENERGIA MAREMOTRIU

Les interaccions del sistema Terra-Lluna-Sol produeixen unes variacions en el nivell del mar conegudes amb el nom de marees. En aquest moment s'està estudiant la seua utilització per a la producció d'energia, bàsicament per mitjà de turbines situades en diverses zones de la costa. De moment és un sistema bastant inusual de producció d'energia, llevat de punts concrets del litoral on es pot aplicar. Actualment, hi ha dues centrals experimentals: a La Rance (França) i a la badia canadenca de Fundy.

Si es controlen aquestes crescudes d'aigua, mitjançant comportes connectades a un sistema de turbines, es pot generar electricitat. Si la diferència d'alçada de la columna d'aigua en marea alta i marea baixa és prou significativa la quantitat d'energia produïda pot ser també important.

Existeixen tres aplicacions energètiques del mar:

L'energia mareomotriu, al pujar la marea es dóna la possibilitat de que l'aigua s'embassi en un dic, i que es deixi anar quan baixi el nivell de la mar, fet que provoca el moviment d'una turbina que genera energia.
Un altre mètode consisteix en la instal·lació de turbines submarines que, aprofitant la força de les marees, fan girar les seves pales.Un sistema similar és utilitzat per obtenir energia de la força de les onades amb turbines eòliques situades a la superfície.

 


Ventatges

La font energètica és lliure i inesgotable.

Els costos d'operació són baixos i el rendiment de l'energia útil produïda és acceptable.

La contaminació atmosfèrica produïda és molt baixa, tot i que no inexistent i es necessita, per a la seua construcció, poca extensió geogràfica.

Inconvenients

La seua contribució al consum mundial d'energia és baixa, perquè són poques les àrees geogràfiques amb condicions ambientals favorables i els costos de construcció són elevats.

La producció d'energia varia diàriament en funció de les marees i per tant, està condemnat a ser un sistema de suport al consum energètic mundial.

Les infrastructures poden malmetre's fàcilment amb els temporals i les tempestes; les parts metàl·liques de la construcció estan exposades a la corrosió produïda per la salinitat de l'aigua de mar.

La modificació antropogènica dels cicles naturals de les marees pot generar alteracions en els ecosistemes aquàtics dels estuaris constaners.

Futur

En l'actualitat, segons afirma "José Luis Ortega de la comissió d'Energía Limpia de Greeenpeace, la seva aportació a la producció energètica mundial és pràcticament irrelevant. Es necesssitaran grans inversions en el seu desenvolupament y tecnologia perquè resultin rentables.