WEBQUEST
Maltractament entre alumnes
bullying

 

Tasques

Aquí donem un cop d'ull a les tasques que heu de fer des del començament i fins el final del projecte. No us amoïneu, sembla molta feina però teniu per endavant 5 sessions o més per dur-lo a terme.

1. Cercareu a internet informació diversa sobre el tema del bullying

2. Pensareu en vosaltres mateixos i en els vostres companys, i posareu en comú la cerca que heu fet i també les vostres pròpies experiències i els vostres coneixements sobre el tema.

3. Fareu un petit diagnòstic de la situació al vostre IES mitjançant les vostres percepcions i una enquesta que respondreu de forma anònima.

4. Reflexionareu sobre les mesures i les estratègies que podeu aplicar en el vostre centre per aturar-lo i prevenir-lo.

5. Finalment elaborareu un informe amb la documentació recollida que inclourà la definició i les conductes què constitueixen el bullying, els resultats del diagnòstic que haureu fet del vostre centre i les propostes que haureu pensat per aturar-lo i prevenir-lo.

6. Fareu arribar aquest informe al cap d'estudis del vostre centre per contribuir a millorar les relacions personals i la convivència en el centre.

7. Us agraïrem que envieu els vostres informes als autors d'aquesta webquest i els penjarem a la nostra pàgina principal (http://xtec.net/~jcollell), si ho voleu.

 

Què us sembla, us animeu a continuar?

Aneu a l'apartat Procés i us detallarem una a una les actvitats que heu de fer.