WEBQUEST
Maltractament entre alumnes
bullying

 

Crèdits

 

Aquesta WebQuest ha estat dissenyada per Carme Escudé i Jordi Collell seguint el model creat pel sr. Bernie Dodge i les orientacions de la Comunitat Catalana de webquest

Agraim a la sra. Carme Barba el seu estímul i el seu mestratge quant a la creació de pàgines webquest.

Per a l'elaboració dels continguts d'aquesta webquest hem partit bàsicament del propi treball d'investigació sobre el bullying que vam començar, una mica per atzar, a principis de l'any 2000.

Aquesta és una webquest educativa. Totes les imatges pertanyen als seus autors. En aquesta webquest només s'utilitzen per il·lustrar les pàgines. Si això representa algun problema, us agraïrem que contacteu amb nosaltres.