EL MEGALITISME
     
L'ALT  EMPORDÀ


Introducció. Generalitats  de la cultura megalítica. 
 Població, situació geogràfica i ambiental, trets culturals diversos. 
El megalitisme a la Serra de L'Albera.
Característiques específiques d' aquesta cultura a l'extrem oriental dels Pirineus .
La cultura megalítica a la Serra de Rodes-Cap de Creus.
Característiques específiques del megalitisme en una zona costanera.
Aprofitament didàctic de l'estudi de la cultura    megalítica. 
Exercicis, activitats, sortides per a l'aprofitament escolar.
Glossari de termes específics del megalitisme i el seu estudi.
Llistat de mots bàsics per a una bona comprensió de la temàtica
estudiada.
Bibliografia. Enllaços a la Web. Notícies del megalitisme.
Obres bàsiques per a un estudi en profunditat del megalitisme. Pàgines web on trobar informació. Notes breus i curiositats entorn d'aquesta cultura i la seva recerca.cmolins3@xtec.cat  Descàrrega de fitxers           Mapa de Web  Material gràfic


 

Novetat--->  Dibuixos de Plantes de Monuments megalítics
Font : Lluis Pericot "La cultura megalítica catalana....".Llicència de Creative Commons
 
  

                                                                                                                            C.Molins, març 00