AVALUACIÓ

 
 

 
ACTIVITAT  1
  • Aquesta activitat ens servirà per establir el nivell o nivells diferents que teniu sobre el tema de les revistes electròniques i poder així posar el punt de partida inicial.
ACTIVITAT 2
  • Aquí es valorarà la vostra capacitat de diàleg, la receptivitat en vers les opinions i idees dels altres,...
ACTIVITAT  3
  • Es tindrà en compte l'agilitat per a la formació dels grups de treball col·laboratiu i la bona acceptació dels companys i companyes de l'equip.
ACTIVITAT  4
  • S'avaluarà el domini dels recursos informàtics (creació de carpetes, anomenar i desar imatges, copiar i enganxar,...), així com la cerca orientada per internet i els bons resultats obtinguts d'aquesta. 
ACTIVITAT  5
  • En aquesta activitat serà necessària la creativitat i l'originalitat de les diferents produccions, la capacitat d'extreure informació mitjançant les entrevistes realitzades i la correcta utilització dels programes informàtics (processador de textos, Paint, Paint Shop Pro,...) i dels perifèrics que s'hagin usats. 
ACTIVITAT  6
  • La valoració es farà a partir de les diferents exposicions, sobre la capacitat de síntesi de la tasca realitzada i envers l'esforç realitzat per commoure i convèncer amb els materials elaborats. 

 

| Índex  | Introducció | Tasca | Procés | Avaluació | Conclusió | Enllaços | Crèdits